Penal Reform International (PRI) tarafından hazırlanan ‘Doğal Tehlikeler ve Hapishaneler’ başlıklı hapishaneler için afet risk azaltma kılavuzunu Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Türkçe çevirisiyle yayınladı. Afet önleme, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde mahpus haklarının korunması amacıyla 2021 yılında hazırlanan kılavuz, alanın ilk örneği olarak afet risk azaltma konusunda rehberlik görevi yapmaktadır. Afetlere ilişkin pratik çözümlerin derlendiği çalışmada çok taraflı uluslararası kurumların geliştirdiği afet yönetim modellerinden faydalanılmakta ve söz konusu modeller hapishanelere uyarlanmaktadır.

Mahpusların insani kriz süreçlerinde en savunmasız kişiler arasında yer aldığı belirtilen çalışmada, dünya genelinde devletlerin ve hükümetlerin afet risk azaltma politikalarında hapishanelerin görmezden gelindiğine dikkat çekiliyor. Politikalardaki yetersizliklerin sonucu olarak hapishane yönetimlerinin ve görevlilerin afetlere ilişkin yeterli donanıma sahip olmaması, tahliye vb. çalışmalar için kaynakların yetersiz olması, yeterli sağlık hizmetlerinden yoksunluk, kötü inşa ve pek çok yerde artan mahpus sayısı başlıca sorunlar olarak sıralanıyor.

Hapishanelerde afet riskinin azaltılması için özel bir uluslararası sözleşmenin olmadığı belirtilen kılavuzda afet riski azaltmaya yönelik politikalar ve stratejiler “Planlama, önleme ve hafifletme”, “Hazırlık ve müdahale” ve “İyileşme” başlıkları altında değerlendiriliyor. “Değişen veya yeni tanımlanan riskler ve çevre değişiklikleri dahil olmak üzere her türlü doğal tehlikeye karşı hazırlıklı olmak ve yönetmek için mevcut acil durum planlarının iyileştirilmesi ve yeni acil durum önlemleri tasarlanması esastır” denilen çalışmanın sonuç bölümünde afetlere dair insan haklarına dayalı bir yaklaşımla anlık ve uzun vadeli pratik adımlar aktarılıyor.

Türkçe hali için tıklayabilirsiniz

İngilizce hali için tıklayabilirsiniz

Penal Reform International Hakkında

Penal Reform International (PRI), dünya genelindeki ceza adaleti sorunlarına çözümler geliştiren ve destekler sağlayan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Çeşitli insan hakları programları yürüten PRI, ceza adaletini adil ve etkili kılan reformları da destekliyor. Öncelikli hedefleri arasında tarafsız yargılama, sosyal rehabilitasyonu destekleyen ceza uygulamaları ve alternatiflerin mümkün olmadığı durumlarda tutukluluğun insani koşullarda olmasını güvenceye almak olduğunu söyleyen PRI, çalışmalarını ülke misyonları, bölgesel merkezler, uzaktan koordinasyon ve ortaklar yoluyla yürütüyor.

Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz