23.10.2020 tarihinde dernek olarak CİMER aracılığıyla yaptığımız bilgi edinme başvurusuna cevap gelmiştir. Cevapta yabancı mahpuslara ilişkin bilgi bulunmaktadır.

“Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Tavsiye Kararları Doğrultusunda Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşler 2020 yılı Kasım ayı içerisinde 1-15 Kasım tarihleri arasında 2 yakını ile 1 kez, 16-30 Kasım tarihleri arasında ise yine 2 yakını ile 1 kez kapalı görüş şeklinde yaptırılmakta olup; hükümlü ve tutukluların hakları saklı kalmak üzere bunun dışındaki diğer ziyaretler tüm ceza infaz kurumlarında 01/12/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Zorunluluk arz eden durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı izni ile görüşler yaptırılmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumu personeli hariç, Ceza İnfaz Kurumuna girecek olan, yabancı uyruklu veya yurt dışından gelmiş olsa dahi, herkes için HES Kodu uygulamasına geçilmiştir. HES Kodu temin edilen ve yapılan sorguda Covid-19 açısından riski bulunmayan kişiler kurumlara alınmakta, HES Kodu sorgu sonucu risk taşıyan kişiler, hakları saklı kalmak üzere Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne alınmamaktadır.
Bilgilerinize rica ederim.

Ömer Faruk KESER Bakan a.
Tetkik Hakimi”